VIEW-MASTER SCHIJVEN OP MAAT

Persoonlijke aandachtstrekkers met een extra dimensie!

Voor Sherwin en Nieke maakten we 6 maatwerk schijven voor het op een bijzondere manier brengen van bijzonder nieuws. Zie de beelden hieronder.

ENGLISH: We produced 6 custom viewmaster reels for Sherwin and Nieke. They used these to bring their family some very exciting news! See the pictures below. The translation of the text-boards: in love - engaged - married - BABY !

Deze foto's zijn verkleind voor internetweergave.
Surf naar www.fotografie-in-3d.nl voor meer informatie over 3D promotie en Viewmaster schijven op maat.


Surf to www.3dworldshop.com for more information on 3D promotion and custom viewmaster reels and viewers.